Welkom bij de Brede School Beemster!

De Brede School Beemster biedt aan alle leerlingen van de Beemsterscholen een buitenschools programma aan. Wilt u meer informatie over de opzet en achtergronden van de Brede School, klikt u dan boven in het menu.

Door het hele jaar heen worden er naschoolse activiteiten georganiseerd.  Hou de site goed in de gaten en schrijf je in!!

Activiteiten

De kinderen kunnen zich na (en soms onder) schooltijd verder ontwikkelen in educatie, sport, cultuur en gezondheid. Het is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling om met andere kinderen uit de buurt activiteiten te ondernemen. Daarom worden ze van de aangesloten scholen samen bij de activiteiten ingedeeld. Het is fijn dat die vlak na schooltijd plaatsvinden.

Geschiedenis

De Brede School Beemster is opgericht in 2011. Het was een samenwerkingsverband tussen de vier basisscholen de Blauwe Morgenster, de Bloeiende Perelaar, de Bonte Klaver (reeds opgeheven) en Lourdesschool en de Kinderopvang. Deze samenwerking werd ondersteund door de gemeente Beemster en de schoolbesturen Opspoor en Blosse.

De kern van de Brede School gedachte is dat de instellingen samenwerken om zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun ontwikkeling te verrijken.

Brede School Beemster veel meer dan alleen maar buitenschoolse activiteiten.
De Brede school is een doorlopende ontwikkelingslijn voor het kind op het gebied van onderwijs, zorg, opvang en motoriek.

Op dit moment bestaat de Brede School Beemster uit Forte kinderopvang en de basisscholen de Blauwe Morgenster, de Bloeiende Perelaar, de Wilgenhoek en de Lourdesschool. Daarbij wordt de BSB ondersteund door de gemeente en schoolbesturen.

Nieuwste activiteiten

  • Geen evenementen

Nieuws

Nieuwe activiteiten

De activiteiten van de BSB worden in 3 blokken aangeboden. In september start blok 1. Het thema is Sport en bewegen. In