Doelstellingen

Hoofddoel
In de Brede School Beemster wordt aan alle kinderen van 4 – 12 jaar een gevarieerd programma geboden van onderwijs, opvang, verrijkende en uitdagende naschoolse activiteiten en zorg. Doel is het verbreden van de ontwikkelingskansen van kinderen.

Pedagogische doelstellinge

  • Het kind staat centraal, waarbij ouders niet vergeten worden. Wat het kind betreft gaat het hierbij om het kind als uniek persoon, met eigen talenten en competenties en een eigen unieke, persoonlijke ontwikkelingsbehoefte. Er wordt daarom aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden van kinderen: cognitieve, motorische, emotionele, sociale, creatieve, kunstzinnige en persoonlijkheidsontwikkeling (zoals zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen). Ouders kunnen rekenen op informatie en ondersteuning waar dat nodig en gewenst is.
  • Elk kind maakt onderdeel uit van zijn omgeving. In dat verband zijn sociale competenties erg belangrijk. Er wordt kinderen geleerd om rekening te houden met anderen en respect te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en samen te werken.
  • Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen. Verschillen in uiterlijk, mogelijkheden, achtergrond en gedrag van ieder kind als individu worden geaccepteerd en gerespecteerd.
  • Een goed gevoel van eigenwaarde is belangrijk voor elk kind. Elk kind krijgt waardering en aanmoediging. De kinderen worden serieus genomen en gerespecteerd in hun mogelijkheden, behoeften, gevoelens, interesses en ervaringen.