Algemene Voorwaarden

 • Ouders / verzorgers maken een inlogcode aan. U kunt uw kind machtigen om zichzelf in te schrijven.
 • De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op de cursus. Bij een volle cursus kunt u ervoor kiezen uw kind in te schrijven voor een andere activiteit of een email naar yuri@bredeschoolbeemster.nl om uw kind op de reservelijst te laten plaatsen.
 • Bij de activiteit kunt u zien hoeveel deelnemers er minimaal en maximaal mee kunnen doen aan een activiteit. Als het minimum aantal deelnemers wordt bereikt dan gaat de cursus door. U krijgt per email een bevestiging toegestuurd. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt? Dan wordt de cursus geannuleerd en krijgt u hierover een email. U kunt bij de activiteit zien hoeveel deelnemers zich al hebben ingeschreven.
 • Na aanvang van de cursus is uitschrijving niet mogelijk. De activiteit moet betaald worden en er is geen teruggave van het cursusgeld. Uiteraard zal er een uitzondering worden gemaakt in geval van verhuizing of langdurige ziekte. Dit dient aan de coördinator te worden medegedeeld.
 • De Brede School heeft het recht om:
  • door de Brede School noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.
  • andere docenten in te schakelen dan die eerder aangekondigd waren.
 • Bij langdurige ziekte van de docent zal deze indien mogelijk worden vervangen.
 • Als een deelnemer één of meerdere lessen niet kan volgen wordt verzocht om dit door te geven aan de coördinator. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op teruggave van het cursusgeld.
 • Materialen en gereedschappen zijn in het cursusgeld inbegrepen tenzij anders is vermeld.
 • De activiteiten van de Brede School vinden plaats op diverse locaties. U kunt uw kind op alle locaties inschrijven voor activiteiten. U zorgt zelf voor vervoer naar de locatie.
 • Voor publiciteitsdoeleinden zoals bijvoorbeeld de website en nieuwsbrieven kunnen er incidenteel foto’s en / of video’s gemaakt worden tijdens de activiteiten.