Gedragregels

Van kinderen die mee doen aan de cursussen verwachten we, dat ze:

  • Iedere les bijwonen en op tijd aanwezig zijn
    (Mocht uw kind onverhoopt een keer verhinderd zijn, wilt u dan telefonisch of per email hiervan bericht doorgeven?)
  • Iedere les hun best doen om er samen met de andere kinderen een fijne les van te maken.
    (Ook voor onze docenten moeten de lessen van de brede school prettig zijn!)
  • Iedere les beleefd en aardig voor de andere kinderen en de docent zijn!